Vad är en Doula? Och för vem?

Vad är en Doula?

Man kan säga att en Doula är en extra partner i Ditt förlossningsteam. Det är alltid Ditt och familjens välmående som är Doulans fokus och det är Dina önskemål och behov som skapar hennes arbetsbeskrivning.

Doulans roll är att bidra med en trygghet som inte kan erbjudas på annat sätt. Lite som nutidens motsvarighet till dåtidens "kloka gummor". Doulan är utbildad och tränad i att ge adekvat stöd under precis den här perioden av ditt liv och hennes verktygslåda är proppfull. Här ryms alltifrån eteriska oljor, batteridrivna värmeljus och varma sockar till mer praktiska redskap som beröring/massage, kunskap och erfarenhet om tex fördelaktiga positioner/rörelser och akupressur och hur man med olika metoder kan hjälpa barnet att hitta lättaste vägen genom bäckenet.

Doulan skiljer sig från förlossningspersonalen genom att inte vara inblandad i det medicinska och doulan kan inte heller ersätta barnets medförälder. Hon är ett stöd för er båda och handplockad och anlitad av Er och hennes arbetstid varar ibland över flera skift.

Kontinuiteten är väldigt viktigt när det är dags att föda. Kroppen behöver vara avslappnad för att livmodern och barnet ska få så mycket syre som möjligt men det är minst lika viktigt att du känner dig mentalt trygg för att förlossningen ska fortgå så smidigt som möjligt. Att ha just det här kontinuerliga stödet har visat sig minska både förlossningens längd, användandet av sugklocka, behovet av kejsarsnitt samt mammans upplevda behov av medicinsk smärtlindring. Det kallas doula-effekten. 

Att anlita en Doula kan naturligtvis aldrig bli en garanti för att födseln blir 100% enligt din plan men du kan däremot räkna med att din Doula gör allt för att Du ska nå så långt dit som det bara är möjligt. 

 

För vem?

Det finns lite olika föreställningar om vem som behöver en Doula men sanningen är att det finns inga generella regler. Alla som ska föda kan ha glädje och nytta av ett extra par händer.

 

Första gången

Ska du tex föda för första gången kanske det kan vara svårt att på förhand veta exempelvis vilka rutiner som finns på förlossningskliniken och som du kan komma att behöva ta ställning till. Den informationen kan vi hjälpa dig med så att du kan förbereda dig och fundera på detta i god tid. Kanske behöver du också få bekräftelse i att det som sker under förlossningen är i sin ordning, att allt är ok. Generellt sett tar det längre tid för kroppen att föda för första gången så det kan vara skönt att ha någon mer att luta mot och som kan turas om med medföräldern att stötta dig.

 

Förlossningsrädsla 

Begreppet i sig är väldigt brett så vad doulan gör är att hon sitter med er i lugn och ro och hjälper till att sätta ord på vad den här känslan innebär för just Dig. Är det en fysiskt smärta som skrämmer? Eller mental? Är du orolig att känna dig övergiven, inte bli respekterad, inte hinna in eller få plats? När vi pratar om orsaker kan vi också bearbeta de och hitta strategier för att övervinna rädslorna eller åtminstone mildra de. Är du rädd spänner du dig och får då mer ont och blir ännu räddare. Den här cykeln jobbar vi på genom hela förlossningen så att vi kan häva spiralen och vända den.

 

Flerföderska

Har du en eller flera förlossningar i bagaget så vet du troligen nu vad du behöver eller vad du inte vill den här gången. Behovet av att prata igenom och bearbeta tidigare upplevelser ökar och då kan doulan vara den som lyssnar och bekräftar. Finns det syskon hemma som din partner behöver ta hand om kan doulan vara den som stöttar dig.

 

Medförälder 

Vi har inte glömt bort dig! Du har en stor och viktig roll under födseln och din närvaro är unik iochmed det band du har till barnet och den födande. Det kan ibland upplevas svårt att hitta sin plats under förlossningen och ännu knepigare när partnern kanske beter sig irrationellt, inte kan säga vad hon vill och har ont. Doulan har erfarenhet av alla varianter och kan ge förslag på saker du kan säga, tipsa om olika saker som brukar uppskattas och även ge en bekräftande blick eller klapp på din axel ibland. Behöver du gå ifrån för en nypa luft eller kanske vila en stund så kan du göra det med gott samvete. Den födande blir inte ensam. Hon behöver inte heller få dåligt samvete för att dina behov får stå tillbaka under förlossningen, något vi ser ganska ofta. När bördan lyfts lite från dig får du mer ork och kan faktiskt vara ett bättre stöd. Win win.

 

Ensam är stark. Eller?

Ibland finns det ingen mer förälder i bilden. Det kan vara självvalt eller olyckligtvis eller så kan eller vill ni inte att denne närvarar på förlossningen av någon anledning. Ovsett vilket så kan en Doula vara en god idé. Faktiskt öppnar detta möjlighet att tillochmed ha två doulor vid din sida. En del tar med en kompis/syster eller mamma men det är inte alltid att det känns rätt att dela detta intima med någon som står alldeles för nära. Doulan vet däremot bara så mycket om dig som du väljer att berätta och det ger ofta en känsla av bibehållen integritet.

 

Villhöver

Ja, precis. Det kanske är så att du inte riktigt kan sätta fingret på varför du behöver en Doula. Eller varför du vill ha en. 

Vi kallar detta villhöver. Anledningen är din egen och det har inte så stor betydelse. Ett par extra händer, ögon, famn. Lite vishet eller upplevelsen av ett systerskap. Att vilja vara omgiven av andra kvinnor som gjort samma sak, och upplevt det du just står inför. Det är inte hokus pokus att se på födseln ur ett andligt och urkvinnligt perspektiv.

Oavsett anledning är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi skräddarsyr vårt uppdrag efter Dina villkor.

Var?

Födelseplats väljer du själv. Vi följer dig oavsett vilka val du gör gällande detta. 

Vi doular där du befinner dig.  På sjukhus, i ditt hem och vid kejsarfödsel.